Drept societar

drept-societar

 • Redactarea si atestarea actelor de infiintare a societatilor comerciale, fundatiilor , asociatiilor non-profit, sindicatelor;
 • Redactarea si atestarea actelor aditionale pentru societati comerciale, fundatii , asociatii non-profit, sindicate;
 • Realizarea formalitatilor de inregistrare firma si modificari ulterioare la Oficiul Registrului Comertului;
 • Reprezentarea in fata instantelor de judecata in vederea infiintarii fundatiilor, asociatiilor non-profit si sindicatelor precum si inregistrarii modificarilor ulterioare;
 • Promovarea actiunilor in anularea hotararilor generale a asociatilor/actionarilor adoptate in mod nelegal;
 • Consultanta la realizarea fuziunii dintre doua societati comerciale;
 • Consultanta la achizitia unei societati comerciale;
 • Realizarea corecta a formalitatilor de convocare a adunarilor generale ale actionarilor;
 • Deschidere si schimbare punct de lucru;
 • Schimbare sediu social;
 •  Redactarea hotararii adunarii generale a asociatilor (AGA sau AGAE) si proces verbal adunare generala;
 • Divizarea totala sau partiala a societatilor comerciale;
 • Fuziunea societatilor comerciale prin contopire sau absorbtie ;